POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin opublikowany: 1.05.2020
Regulamin obowiązuje od: 1.05.2020
Podobnie jak inne strony internetowe, także Southwestern Advantage Europe zbiera dane o wejściach na stronę www.southwesternadvantage.eu. Pomaga nam to zrozumieć, jak przydatna jest strona internetowa i jak można ją ulepszyć.

Praktyki dotyczące gromadzenia danych na stronie internetowej Southwestern Advantage Europe są zgodne z niniejszą Polityką prywatności, która zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie dane gromadzi firma Southwestern Advantage Europe, w jaki sposób je wykorzystuje i kto ma do nich dostęp.

W zakresie przetwarzania danych osobowych firma Southwestern Advantage Europe wyznaczyła sobie cel, aby stać się wiarygodnym partnerem, respektującym Twoje prawa. W tym celu opracowaliśmy zasady Polityki prywatności, obejmujące gromadzenie danych odwiedzających, ich wykorzystywanie, ujawnianie, przesyłanie i przechowywanie.

Polityka prywatności opiera się na RODO (RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ona na celu ochronę prywatności użytkowników zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej Polityki prywatności i kontakt z Southwestern Advantage Europe w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii.1. Definicje
1.1. Osoba, której dane dotyczą oznacza osobę fizyczną, o której Southwestern Advantage Europe gromadzi dane lub informacje, na podstawie której możliwe jest zidentyfikowanie osoby fizycznej. Na przykład osoby, których dane dotyczą, to osoby prywatne, będące kandydatami do programu oraz współpracujący partnerzy i pracownicy, o których Southwestern Advantage Europe przechowuje dane osobowe.

1.2. Polityka prywatności oznacza niniejszy tekst, który ustanawia zasady przetwarzania danych osobowych przez Southwestern Advantage Europe.

1.3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub osoby fizycznej, która ma zostać zidentyfikowana.

1.4. Przetwarzanie danych osobowych oznacza każde działanie wykonane z danymi osobowymi osoby, której one dotyczą. Na przykład gromadzenie danych osobowych, ich przechowywanie, organizowanie, zapisywanie, zmienianie i ujawnianie, zapewnianie dostępu do nich, sporządzanie zapytań i przygotowywanie wyciągów, wykorzystywanie, przesyłanie, wykorzystywanie krzyżowe, łączenie, zamykanie, usuwanie lub niszczenie, lub niektóre działania wymienione powyżej przeprowadzane w tym samym czasie, niezależnie od sposobu przeprowadzenia takich działań lub użytych narzędzi.

1.5. Strona internetowa www.southwesternadvantage.eu oznacza witrynę internetową Southwestern Advantage Europe.

1.6. Gość oznacza osobę, która korzysta lub odwiedza stronę Southwestern Advantage Europe.

1.7. Usługi oznaczają różne usługi i produkty oferowane przez Southwestern Advantage Europe.

1.8. Pliki cookie oznaczają pliki danych, które mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika strony internetowej.

1.9. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oznacza osobę, która przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych przez Southwestern Advantage Europe, z którą osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się w przypadku skarg.

W ramach komunikacji między stronami, a także w kontekście warunków ochrony prywatności należy stosować definicje o znaczeniu określonym powyżej.2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest możliwy pod adresem e-mail: privacy@southwestern.ee. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest firma Southwestern Advantage Europe OÜ.3. Jakie dane gromadzi Southwestern?
Gdy gość odwiedza stronę internetową, gromadzone są zanonimizowane dane techniczne na jego temat. Są to następujące dane:

3.1. Dane o użytkowaniu to informacje związane z nawykami użytkowników w zakresie korzystania z usług, na przykład statystyki dotyczące przeglądania strony internetowej, których zbieranie jest wymagane, aby dowiedzieć się, jakie informacje są najbardziej odpowiednie dla użytkowników, jak często odwiedzają stronę internetową, z jakiej przeglądarki i z jakiego urządzenia korzystają, jakie treści czytają najczęściej. Ma to na celu wprowadzenie niezbędnych ulepszeń na stronach internetowych i w środowiskach serwisowych oraz dostosowanie ich do potrzeb odwiedzających.

Southwestern gromadzi tego rodzaju dane za pomocą zautomatyzowanego narzędzia Google Analytics, umożliwiającego Southwestern zapisywanie i analizowanie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z ich stron internetowych.

W każdej chwili możesz uniemożliwić Google Analytics wykorzystywanie swoich danych zgodnie z opisem dostępnym tutaj.

3.2. Informacje ogólne i dane kontaktowe – nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO lub rozporządzenie UE 2016/679).

3.3. Informacje o urządzeniu – serwer obsługujący strony Southwestern, który może zapisywać żądania wysyłane przez odwiedzających na serwer. Informacje o urządzeniu są powiązane z urządzeniami używanymi przez odwiedzających w celu uzyskania dostępu do usług, w tym adresami IP, typem przeglądarki, używanym urządzeniem, czasem dostępu itp. Tego rodzaju dane są wykorzystywane wyłącznie do celów technicznych, tj. w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania strony i jej bezpieczeństwa, a także w celu wykrycia ewentualnych incydentów związanych z bezpieczeństwem. Adresy IP nie są powiązane z informacjami, które mogą pomóc w identyfikacji osoby, z wyjątkiem środowisk usługowych, w których stanowi to dodatkowy środek bezpieczeństwa.

3.4. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie korzystania ze strony. Umożliwiają zapamiętanie działań i preferencji użytkownika na stronie internetowej (np. loginy, język, rozmiar czcionki i inne preferencje ekranu), dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie przy kolejnej wizycie na stronie internetowej lub w przypadku poruszania się pomiędzy stronami.

Pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia technicznej funkcjonalności strony internetowej. Należy także pamiętać, że jeśli nie zgadzasz się na użycie plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie lub w ogóle nie będą działać.

Prawnym uzasadnieniem stosowania plików cookie jest uzasadniony interes Southwestern Advantage Europe w zapewnieniu technicznej funkcjonalności strony internetowej. W każdym przypadku, gdy pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania opcji wybranych przez użytkownika lub do celów statystycznych, zgoda użytkownika służy jako uzasadnienie prawne.

Dalsze informacje o korzystaniu z plików cookie – patrz Regulamin korzystania z plików cookie.4. Kto może uzyskać dostęp do Twoich danych?
4.1. Jesteśmy głównym podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim. Takie osoby trzecie mogą jednak uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania zadań w imieniu Southwestern Advantage Europe, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

4.2. Dostęp do danych statystycznych dotyczących użytkowników strony internetowej Southwestern Advantage Europe może uzyskać dział marketingu i dział informatyczny Southwestern Advantage Europe, które są odpowiedzialne za analizę i uzupełnienie danych strony internetowej.

4.3. Partnerzy współpracujący z Southwestern Advantage Europe, dostarczający Southwestern Advantage Europe narzędzia do zarządzania treścią witryny lub odpowiedzialni za hosting witryny Southwestern, mogą mieć dostęp do plików technicznych dziennika.

4.4. Narzędzie Google Analytics dostarczone przez Google Inc. (firma amerykańska) ma dostęp do danych statystycznych gromadzonych przez to narzędzie. Google Inc. przyjęło zasady Tarczy Prywatności UE-USA – Lista Tarcz Prywatności UE-USA, potwierdzającej, że dane, jakie dostarczyliśmy, są zgodne z obowiązkowymi normami prywatności UE. Zobowiązania umowne w celu zapewnienia prywatności mają również zastosowanie do usługodawcy.

4.5. Ponadto, Southwestern Advantage Europe może również ujawnić Twoje dane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub orzeczenie sądu. Nie sprzedajemy jednak Twoich danych osobowych reklamodawcom ani innym stronom trzecim. Celem naszych działań jest ochrona wszystkich naszych odwiedzających i świadczenie niezawodnych usług.

4.6. Southwestern Advantage Europe wykorzysta wszelkie uzasadnione środki, aby zagwarantować ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe wszystkich odwiedzających będą traktowane jako informacje poufne.5. Jak długo Southwestern Advantage Europe przechowuje dane?
Southwestern Advantage Europe wykorzystuje zebrane dane statystyczne do analizy przez okres do pięciu lat. Jeśli nie potrzebujemy już danych odwiedzającego do celu, w którym je zgromadziliśmy, usuniemy je wcześniej.6. Prawa podmiotów, których dane dotyczą i ich dochodzenie
6.1. Dane osobowe nie będą ujawniane domyślnie, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano odpowiednie pozwolenie/potwierdzenie (udział w kursach/seminariach/konferencjach).

Każdy ma prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi w środowiskach usługowych. Kontaktując się z Southwestern mailowo pod adresem privacy@southwestern.ee, możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do:

• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w stosownych
• przypadkach.


6.2. W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych.

6.3. Możesz dochodzić swoich praw zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów unijnych i lokalnych.

6.4. Jeśli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie od nas ofert pocztą bezpośrednią na jakiekolwiek tematy lub na niektóre z nich, możesz to zrobić natychmiast, korzystając z łącza w stopce każdego otrzymanego e-maila. Anulowanie subskrypcji ma skutek natychmiastowy.

Możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub odwiedzając następującą stronę:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutcookies.org/


7. Prawo do złożenia skargi
Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, możesz wnieść skargę do organu państwa UE, będącym miejscem Twojego pobytu. Informacje kontaktowe tych organów są dostępne tutaj.8. Dzieci
Southwestern Advantage Europe rozumie potrzebę ochrony prywatności Twoich dzieci, zwłaszcza w internecie. Nasza strona internetowa nie została stworzona ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Z reguły Southwestern Advantage Europe nie gromadzi, nie przechowuje ani nie rejestruje informacji o osobach w wieku poniżej 13 lat.9. Ewentualne zmiany w Polityce prywatności
W razie potrzeby możemy w dowolnym czasie aktualizować Regulamin Prywatności. Daty opublikowane na początku tej strony wskazują datę ostatniej rewizji i zatwierdzenia niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu zmienionego Regulaminu na stronie www.southwesternadvantage.eu. Informujemy naszych klientów o istotnych zmianach wprowadzonych do tekstu Polityki Prywatności nie później niż 14 dni przed ich wejściem w życie.10. Exceptions
Zasady określone w niniejszej Polityce prywatności nie mają zastosowania w przypadku przetwarzania danych osób prawnych i nie obejmują przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych, do których odwołuje się nasza strona internetowa (linki zewnętrzne). Osoba reprezentująca firmę (zamawiającą usługę) nie jest osobą fizyczną, ale upoważnionym przedstawicielem osoby prawnej, której przetwarzanie danych osobowych nie jest regulowane rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679.11. Dane kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem e-mail privacy@southwestern.com.12. Prawo autorskie
Wykorzystywanie materiałów prezentowanych na stronie głównej Southwestern Advantage Europe lub utworzenie linku do strony głównej jest dozwolone tylko za pisemną zgodą Southwestern Advantage Europe, którą można uzyskać, kontaktując się z Anu Ilves pod adresem privacy@southwestern.com.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE
Regulamin opublikowany: 1.05.2020
Regulamin obowiązuje od: 1.05.2020
Strona główna Southwestern Advantage Europe wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Ci dostęp do różnych funkcji i opcji, ułatwia korzystanie ze strony internetowej, a także upraszcza jej przeglądanie i pomaga gromadzić statystyki dotyczące użytkownika.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika w trakcie korzystania ze strony. Umożliwiają zapamiętanie działań i preferencji użytkownika na stronie internetowej (np. loginy, język, rozmiar czcionki i inne preferencje ekranu), dzięki czemu użytkownik nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie przy kolejnej wizycie na stronie internetowej lub w przypadku poruszania się pomiędzy stronami. Pliki cookie nie są niebezpieczne dla twojego komputera.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie:

  1. Trwałe pliki cookie, które są trwale zapisane w pliku cookie na komputerze. Można je wykorzystywać m.in. do rozpoznania użytkownika jako wielokrotnego użytkownika strony, a także do dostosowania zawartości strony do potrzeb użytkownika lub w celu zbierania danych statystycznych.
  2. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i są usuwane po opuszczeniu strony przez użytkownika lub zamknięciu przeglądarki internetowej. Sesyjne pliki cookie mogą służyć do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z poszczególnych funkcji, na przykład zamówienia usługi lub produktu itp.

Uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie, jeśli ustawienia jego przeglądarki internetowej pozwalają na stosowanie plików cookie. Prawnym uzasadnieniem stosowania plików cookie jest uzasadniony interes Southwestern Advantage Europe w zapewnieniu technicznej funkcjonalności strony internetowej. W każdym przypadku, gdy pliki cookie są wykorzystywane do zapamiętywania opcji wybranych przez użytkownika lub do celów statystycznych, zgoda użytkownika służy jako uzasadnienie prawne.

Przykłady danych, które mogą być gromadzone:

• informacje o przeglądarce
• informacje o systemie operacyjnym
• adres IP
• znaki pikselowe i inne technologie
• dostęp do strony internetowej
• położenie geograficzne
• czas wizyty na stronie
• zachowanie użytkownika
• odniesienie do strony internetowej, aplikacji lub usługi
• informacje podsumowujące

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były zapisywane w przeglądarce, można je częściowo lub całkowicie zablokować. Pliki cookie można również usunąć po ich zapisaniu w przeglądarce internetowej.

Możesz uzyskać dostęp do obu tych funkcji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, a sposób, w jaki to zrobić zależy od typu używanej przeglądarki internetowej.

Dodatkowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce internetowej, której używasz, są dostępne w opisie funkcji pomocniczej przeglądarki internetowej oraz na stronie internetowej http://www.aboutcookies.org/.


Należy pamiętać, że jeśli nie zgadzasz się na użycie plików cookie lub zdecydujesz się je usunąć, niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie lub w ogóle nie będą działać.

Mickiewicza 33, Poznań