LÍDRI V EURÓPE

Miesto v programe nie je garantované, ale jeden z našich mentorov ťa pozve na info stretnutie, aby si overil, či spĺňaš podmienky.
KAŽDÝ NEJAKO ZAČÍNAL
Každý líder bol na začiatku len študentom, ktorý sa chcel niečo naučiť a túžil rásť. Po prvom lete pokračoval v rozširovaní a zdokonaľovaní svojich vedomostí a schopností mentorovaním tých, ktorí sa pripojili k programu po prvýkrát. Cez konzistentnú tvrdú prácu, cieľovo nastavené zmýšľanie a nespočetné hodiny práce sa stali lídrami divízie Southwestern Advantage Europe1, ktorá pomáha mladým ľuďom získať schopnosti a charakter, aby dosiahli svoje životné ciele.
KAŽDÝ NEJAKO
ZAČÍNAL

Každý líder bol na začiatku len študentom, ktorý sa chcel niečo naučiť a túžil rásť. Po prvom lete pokračoval v rozširovaní a zdokonaľovaní svojich vedomostí a schopností mentorovaním tých, ktorí sa pripojili k programu po prvýkrát. Cez konzistentnú tvrdú prácu, cieľovo nastavené zmýšľanie a nespočetné hodiny práce sa stali lídrami divízie Southwestern Advantage Europe1, ktorá pomáha mladým ľuďom získať schopnosti a charakter, aby dosiahli svoje životné ciele.

Dan Moore
Prezident Southwestern Advantage
Po trojročnom štúdiu a odpromovaní s vyznamenaním na Harvarde získal titul MBA na Univerzite Vanderbilt. Má viac ako 30 rokov praxe vo vedení predaja, tréningu predaja a marketingového manažmentu a osobne trénoval viac ako 75000 ľudí v predávaní počas letného programu SWA.
Erki Kukk
Riaditeľ predaja/vedúci mentor
V roku 2005 ho na prvý letný program vybrali ako študenta obchodnej administratívy. Predával 9 rokov, kým sa stal riaditeľom predaja/vedúcim mentorom a vedie skupinu "Empire" so študentmi z Estónska a Slovenska.
Madis Pajo
Riaditeľ predaja/vedúci mentor
Ako študenta obchodu ho na prvý letný program vybrali v roku 2009. Knihy predával 10 rokov, kým získal pozíciu riaditeľa predaja/vedúceho mentora, kde v súčasnosti vedie skupinu "Invincibles" so študentmi z Estónska, Poľska a Slovenska.
Veronika Kuniková
Riaditeľka predaja/vedúca mentorka
Ako študentku medzinárodných vzťahov ju vybrali na prvý letný program v roku 2011. V súčasnosti je líderkou skupiny "Empire".
Martin Michalík
Tímový líder/mentor
V roku 2018 ho ako študenta automobilovej mechatroniky vybrali na prvý letný program. Je lídrom skupiny "Empire".
Tarmo Täpsi
Riaditeľ predaja/vedúci mentor
Ako študenta energetiky ho vybrali do programu v roku 2012. Je lídrom v skupine "Unagi".
Agnes Järvelaid
Riaditeľka predaja/vedúca mentorka
V roku 2013 ju na prvé leto vybrali ako študentku biológie a chémie. Teraz je líderkou v skupine "Invincibles".
Spoznaj našich lídrov!
Ako často máš možnosť stretnúť sa s niekým, kto by zdieľal svoje znalosti a skúsenosti o tom, ako sa stať úspešným?
Kollárovo námestie 16, Bratislava