PRIVAATSUSTINGIMUSED

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Tingimused postitatud: 1.05.2020
Tingimused jõstunud: 1.05.2020
Nagu enamik teisigi veebilehti, kogub ka Southwestern Advantage Europe andmeid veebilehe www.southwesternadvantage.eu külastuste kohta. See aitab meil aru saada, kui kasulik veebileht on ning mida võiks parandada.

Southwestern Advantage Europe andmete kogumise tavad on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga, kust te leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid Southwestern Advantage Europe kogub, kuidas Southwestern Advantage Europe neid kasutab ning kellel neile ligipääs on.

Southwestern Advantage Europe on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel sinule usaldusväärseks ja sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad veebilehe külastaja andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta külastajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Palun leia aega käesoleva privaatsuspoliitika lugemiseks ning kontakteeru Southwestern Advantage Europe esindajaga, kui tekivad küsimused või ettepanekuid.1. Mõisted

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on organisatsioonil Southwertern Advantage Europe teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust programmi kandideerijad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on organisatsioonil Southwestern Advantage Europe Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Southwestern Advantage Europe Isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Veebileht www.southwesternadvantage.eu on Southwestern Advantage Europe veebileht.

1.6. Külastaja on isik, kes kasutab või külastab Southwestern Advantage Europe veebilehte.

1.7. Teenused on igasugused Southwestern Advantage Europe poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.8. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord veebilehe Külastaja seadmesse.

1.9. Vastutav andmetöötleja on isik, kes järgib organisatsioonis Southwestern Advantage Europe isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta. Privaatsustingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.2. Vastutav andmetöötleja

Southwesterni andmekaitseametnikuga on võimalik kontakteeruda e-posti teel aadressil: privacy@southwestern.ee. Vastutavaks andmetöötlejaks on Southwestern Advantage Europe OÜ.3. Milliseid andmeid Southwestern Advantage Europe kogub?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Need andmed on järgmised:

3.1. Kasutusteave – teave, mis on seotud külastajate teenuste kasutusharjumusega, näiteks veebilehe sirvimise statistika, mille kogumine on vajalik, et teada, milline informatsioon on külastajatele kõige relevantsem, kui tihti nad veebilehte külastavad, millist brauserit ja millist seadet nad kasutavad, millist sisu nad peamiselt loevad, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Southwestern Advantage Europe kogub neid andmeid, kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab organisatsioonil Southwestern Advantage Europe salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehte kasutavad.

Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud siin.

3.2. Üldteave ja kontaktid – me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

3.3. Seadme teave - server, mis majutab Southwestern Advantage Europe veebilehte, võib salvestada päringuid, mida külastaja serverile teeb. Seadme teave on seotud seadmetega, mida kasutavad külastajad teenustele juurdepääsuks, sealhulgas IP-aadressid, brauseri tüüp, kasutatav seade, juurdepääsu aeg jne. Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

3.4. Küpsised - on väikesed tekstifailid, mille veebileht salvestab külastaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui külastaja veebilehte külastab. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada külastaja tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et külastaja ei peaks neid uuesti sisestama, kui ta külastab veebilehte uuesti või kui ta liigub ühelt lehelt teisele.

Küpsiseid vajatakse ainuüksi veebilehe tehniliseks funktsioneerimiseks. Siiski on oluline märkida, et kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult funktsioneerida või üldse funktsioneerida.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on organisatsioonil Southwestern Advantage Europe õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse külastaja valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks külastaja nõusolek.

Rohkem küpsiste kohta – vaata Southwestern Advantage Europe küpsiste kasutustingimused.4. Kellel on ligipääs sinu andmetele?

4.1. Oleme teie andmete peamine isikuandmete töötleja. Teatud juhtudel võime jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega, end need kolmandad osapooled pääsevad Isikuandmetele ligi vaid selleks, et täita Southwestern Advantage Europe nimel ülesandeid vastavalt käesolevale privaatsustingimustele.

4.2. Southwestern Advantage Europe veebilehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Southwestern Advantage Europe turunduse ja IT-meeskond, kes vastutavad veebilehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

4.2. Southwestern Advantage Europe koostööpartnerid, kes edastavad Southwestern Advantage Europe veebisaidi sisehaldustööriistu või majutavad veebisaiti, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

4.3. Google Analytics tööriista pakub Google Inc (Ameerika Ühendriikide ettevõtja), kellel on ligipääs statistilistele andmetele, mis on selle tööriista poolt kogutud. Google Inc on ühinenud EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete EL-i ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et pakutu vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele. Teenusepakkujale kohalduvad ka lepingulised kohustused, mille eesmärk on tagada privaatsust.

4.4. Samuti võib Southwestern Advantage Europe avaldada teie andmeid kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus või kohtumäärus, kuid me ei müü seda reklaamijatele ega muudele kolmandatele isikutele. Meie tegevuse eesmärk on kaitsta kõiki oma külastajaid ja pakkuda usaldusväärseid teenuseid.

4.5. Southwestern Advantage Europe rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.5. Kui kaua Southwestern andmeid hoiustab ?

Southwestern Advantage Europe kasutab kogutud andmeid kuni viis aastat. Kui külastaja andmed ei ole meile enam vajalikud eesmärgil, mille jaoks neid kogusime, kustutame andmed varem.


6. Andmesubjekti õigused ja kuidas saate oma õigusi teostada

6.1. Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel / seminaridel / konverentsidel osalemine).

Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega teenuskeskkondades. Kontakteerudes Southwestern Advantage Europe esindajaga e-maili aadressil privacy@southwestern.ee, võite te teostada oma õigusi järgnevalt:
• paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
• paluda enda isikuandmete parandamist;
• paluda enda isikuandmete kustutamist;
• võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

6.2. Mõnel juhul võib teil olla õigus nõuda teie isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustada isikuandmete töötlemine.

6.3. Te võite oma õigusi teostada kooskõlas nõuetega, mis tulenevad kohalduvatest Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

6.4. Kui soovite loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Te võite keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutcookies.org/


7. Õigus esitada kaebus

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav siit.8. Lapsed

Southwestern Advantage Europe mõistab vajadust kaitsta laste privaatsust, eriti online keskkonnas. Meie veebisait ei ole sihilikult loodud ega suunatud alla 13-aastastele lastele. Southwestern Advantage Europe reegliks on teadlikult mitte korjata, koguda ja hoiustada informatsiooni kellegi kohta, kes on alla 13 aasta vana.


9. Privaatsustingimuste võimalikud muudatused

Vajaduse korral võime seda privaatsuseeskirju aeg-ajalt värskendada. Selle lehe alguses olevad kuupäevad näitavad, millal seda privaatsuspoliitikat viimati muudeti ja kinnitati.
Selle privaatsuspoliitika kõik muudatused jõustuvad siis, kui postitame muudetud privaatsuseeskirjad saidile www.southwesternadvantage.eu. Meie privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teatatakse vähemalt 14 päeva enne nende jõustumist.10. Erandid

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.


11. Kontaktid

Juhul, kui teil on küsimusi või kaebusi viisi kohta, kuidas me kogume ja töötleme teie isikuandmeid, palun saatke e-kiri aadressile privacy@southwestern.ee.


12. Autoriõigus

Southwestern Advantage kodulehel esitatud materjalide kasutamine või kodulehele lingi loomine on lubatud ainult Southwestren Advantage Europe poolsel kirjalikul loal, mida saab küsida, kontakteerudes Anu Ilves'ega aadressil privacy@southwestern.ee.
KÜPSISTE POLIITIKA
Tingimused postitatud: 1.05.2020
Tingimused jõstunud: 1.05.2020
Southwestern Advantage Europe kodulehekülg kasutab küpsised võimaldamaks juurdepääsu erinevatele funktsioonidele ja võimalustele ning lihtsustavad veebilehe kasutamist ning kasutusteekonda ning aitavad koguda kasutusstatistikat.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebileht salvestab Külastaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui külastaja veebilehte külastab. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada külastaja tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et külastaja ei peaks neid uuesti sisestama, kui ta külastab veebilehte uuesti või kui ta liigub ühelt lehelt teisele. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  1. Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  2. Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.


Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Southwestern Advantage Europe õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Kui küpsiseid kasutatakse külastaja valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks Külastaja nõusolek.

Näide andmete kohta, mida võime koguda:

• brauseri teave
• teave opsüsteemi kohta
• IP-aadress
• pixel-sildid ja muud tehnoloogiad
• Lehele on juurdepääs
• geograafiline asukoht
• külastuse aeg
• külastuse käitumine
• veebisaidi, rakenduse või teenuse viitamine
• koondatud teave

Kui te ei soovi, et küpsised teie veebibrauserisse salvestataks, on küpsised võimalik osaliselt või täielikult blokeerida. Küpsiseid on võimalik eemaldada ka pärast seda, kui need on juba teie veebibrauserisse salvestatud.

Mõlemale toimingule pääseb juurde veebibrauseri seadete kaudu ja see, kuidas seda teete, sõltub sellest, millist veebibrauserit kasutate.

Lisateavet selle kohta, kuidas seda teie kasutatavas veebibrauseris tehakse, saate kasutada brauseri abifunktsiooni või lugeda lisateavet saidilt http://www.aboutcookies.org/.On oluline märkida, et kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega või eemaldate küpsised, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult funktsioneerida või üldse funktsioneerida.

Liivalaia 13, Tallinn
Ülikooli 7, Tartu

info@southwestern.ee
+372 56 690 215