PRIVĀTUMA POLITIKA
PRIVĀTUMA POLITIKA
Noteikumu publicēšanas datums: 1.05.2020
Noteikumu stāšanās spēkā datums: 1.05.2020
Gluži tāpat kā lielākā daļa tīmekļa vietņu, arī Southwestern Advantage Europe apkopo datus par tīmekļa vietnes www.southwesternadvantage.eu apmeklējumiem. Tie palīdz mums saprast, cik noderīga ir tīmekļa vietne, un ko ir nepieciešams uzlabot.

Datu apkopošanas prakse Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietnē atbilst šajā Privātuma politikā noteiktajam, un tajā varat atrast sīkāku informāciju par to, kādus datus Southwestern Advantage Europe apkopo, šo datu izmantošanas veidiem un to, kādām personām šie dati ir pieejami.

Southwestern Advantage Europe ir izvirzījis mērķi būt uzticamam un godprātīgam partnerim, apstrādājot tavus personīgos datus. Saskaņā ar to, mēs esam izveidojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz apmeklētāju datu apkopošanu, izmantošanu, izpaušanu, nodošanu un glabāšanu. Privātuma politikas pamatā ir VDAR (VDAR — Vispārīgā datu aizsardzības regula). Privātuma politikas mērķis ir aizsargāt lietotāju privātumu saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu. Lūdzu, veltiet laiku, lai izlasītu šo Privātuma politiku, un, ja jums rodas jautājumi vai ierosinājumi, sazinieties ar Southwestern Advantage Europe.1. Definīcijas

1.1. Datu subjekts ir fiziska persona, par kuru Southwestern Advantage Europe apkopo datus vai informāciju, pēc kuras fizisko personu var atpazīt. Piemēram, datu subjekti ir fiziskas personas, kas ir programmu kandidāti, sadarbības partneri un darbinieki, par kuriem Southwestern Advantage Europe ir apkopojis personas datus.

1.2. Privātuma politika ir teksts, kas nosaka personas datu apstrādes principus no Southwestern Advantage Europe puses.

1.3. Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu.

1.4. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība, kas tiek veikta ar Datu subjekta personas datiem. Piemēram, personas datu apkopošana, glabāšana, organizēšana, saglabāšana, labošana un izpaušana, nodrošinot tiem piekļuvi, iesniedzot
vaicājumus un sagatavojot izrakstus, izmantojot, nododot, savstarpēji izmantojot, pievienojoties, beidzot, dzēšot vai iznīcinot, vai izpildot vairākas minētās darbības vienlaicīgi, neatkarīgi no šādu darbību izmantošanas veida vai izmantotajiem rīkiem.

1.5. Tīmekļa vietne www.southwesternadvantage.eu ir uzņēmuma Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietne.

1.6. Apmeklētājs ir persona, kas izmanto vai apmeklē Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietni.

1.7. Pakalpojumi ir dažādi pakalpojumi un produkti, ko sniedz Southwestern Advantage Europe.

1.8. Sīkfaili ir datu faili, kas dažkārt tiek glabāti Tīmekļa vietnes Lietotāja ierīcē.

1.9. Atbildīgais datu apstrādātājs ir persona, kas ievēro Southwestern Advantage Europe saistošus personas datu apstrādes principus, un ar ko Datu subjekts var sazināties sūdzību gadījumā. Norādītās definīcijas tiek izmantotas Privātuma politikā, kā arī saziņā starp abām pusēm.2. Atbildīgais datu apstrādātājs

Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības inspektoru, izmantojot šādu e-pasta adresi: privacy@southwestern.ee. Atbildīgais datu apstrādātājs ir Southwestern Advantage Europe OÜ.


3. Kādus datu veidus apkopo Southwestern Advantage Europe?

Kad apmeklētājs apmeklē Tīmekļa vietni, par viņu tiek apkopoti anonimizēti tehniskie dati. Dati ir šādi:

3.1. Dati par lietojumu ir informācija, kas attiecināma uz lietotāju ieradumiem pakalpojumu izmantošanas ziņā, piemēram, tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika, kuru nepieciešams apkopot, lai uzzinātu par lietotājiem svarīgāko informāciju, apmeklēšanas biežumu, izmantoto pārlūku un ierīci, pārsvarā interesējošo saturu, lai varētu veikt nepieciešamos tīmekļa vietnes un pakalpojumu vides uzlabojumus, un padarītu tos pēc iespējas ērtākus apmeklētājiem.

Southwestern Advantage Europe šādus datus apkopo, izmantojot automātisko Google Analytics rīku, kas ļauj Southwestern Advantage Europe saglabāt un analizēt to, kā apmeklētāji izmanto tā tīmekļa vietnes.

Jūs jebkurā brīdī varat aizliegt Google Analytics izmantot jūsu datus saskaņā ar aprakstu, kas pieejams šeit.

3.2. Vispārējā informācija un kontaktinformācija: mēs neapstrādājam delikātus personas datus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb VDAR jeb ES Regula 2016/679).

3.3. Informācija par ierīci — serveris, kas izmitina Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietnes un spēj saglabāt apmeklētāja pieprasījumus serverī. Informācija par ierīci ir saistīta ar ierīcēm, kuras apmeklētāji izmanto, lai piekļūtu pakalpojumiem, tostarp IP adreses, pārlūka veids, izmantotā ierīce, piekļuves laiks utt. Šādus datus izmanto tikai tehniskām vajadzībām, t. i. lai nodrošinātu atbilstošu tīmekļa vietnes darbību un drošību, kā arī noteiktu iespējamus drošības incidentus. IP adreses nav saistītas ar informāciju, kas var palīdzēt identificēt personu, izņemot pakalpojumu vidēs, kurās tas darbojas kā papildu drošības pasākums.


3.4. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus tīmekļa vietne saglabā Lietotāja datorā vai viņa/viņas mobilajā ierīcē, kad Lietotājs lieto tīmekļa vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Lietotāja darbības un preferences (piemēram, pieteikšanās informāciju, valodu, fonta izmēru un citas ekrāna preferences), lai Lietotājam nevajadzētu šos datus ievadīt atkārtoti, kad viņš vai viņa apmeklē tīmekļa vietni vai pāriet no vienas tīmekļa vietnes pie citas.

Sīkfaili ir nepieciešami tikai tīmekļa vietnes tehniskās funkcionalitātes nodrošināšanai. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka, ja nepiekrītat izmantot sīkfailus, dažas tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties pareizi vai nedarboties vispār.

Sīkfailu izmantošanas juridiskais pamatojums ir Southwestern Advantage Europe likumīgā interese par tīmekļa vietnes tehniskās funkcionēšanas nodrošināšanu. Ja sīkfailus izmanto, lai atcerētos Lietotāja veiktās izvēles, vai apkopotu statistiku, likumiskais pamats ir Lietotāja piekrišana.


Papildinformāciju par sīkfailu izmantošanu meklējiet Southwestern Advantage Europe Sīkfailu izmantošanas noteikumos.4. Kurš var piekļūt jūsu datiem?

4.1. Mēs esam jūsu personas datu galvenais apstrādātājs. Dažos gadījumos mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešajām pusēm. Taču, šādas trešās puses var piekļūt jūsu personas datiem tikai, lai veiktu uzdevumus Southwestern Advantage Europe vārdā, un saskaņā ar spēkā esošo Privātuma politiku.

4.2. Piekļuvi statistikas datiem, kas attiecas uz Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietnes lietotājiem, var iegūt Southwestern Advantage Europe mārketinga un IT nodaļas, kuru pienākumos ietilpst tīmekļa vietnes analīze un papildināšana.Southwestern Advantage Europe sadarbības partneri, kas nodrošina tīmekļa vietnes satura pārvaldības rīkus vai kas izmitina Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietni, var piekļūt tehniskajiem žurnālfailiem.

4.3. Korporācijas Google Inc. (ASV uzņēmums) rīks Google Analytics var piekļūt ar šo rīku apkopotajiem statistikas datiem. Korporācija Google Inc. ir parakstījusi ES-ASV Konfidencialitātes vairoga principus ES-ASV Konfidencialitātes vairoga saraksta ietvaros, kas apliecina obligāto ES konfidencialitātes standartu ievērošanu. Pakalpojumu sniedzējam ir saistošas arī līguma saistības, kas regulē konfidencialitāti.

4.4. Turklāt Southwestern Advantage Europe var izpaust jūsu datus trešajām pusēm saskaņā ar likumu vai tiesas lēmumu. Taču mēs nepārdodam jūsu personas datus reklāmdevējiem vai citām trešajām pusēm. Mūsu darbību mērķis ir aizsargāt visus apmeklētājus un sniegt uzticamus pakalpojumus.

4.5. Southwestern Advantage Europe veic visus nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu apstrādājamo personas datu aizsardzību. Apmeklētāju personas dati ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.5. Cik ilgi Southwestern Advantage Europe glabā datus?

Southwestern Advantage Europe izmanto apkopotos statistikas datus analītikas vajadzībām līdz pat pieciem gadiem. Ja mums vairs nebūs nepieciešami apkopotie apmeklētāja dati, mēs tos dzēsīsim agrāk.6. Datu subjektu tiesības un to īstenošanas veidi

6.1. Personas datus nedrīkst izpaust pēc noklusējuma, ja vien nav iegūta attiecīga atļauja/apstiprinājums (dalība kursos/semināros/konferencēs).

Visiem cilvēkiem ir tiesības iepazīties ar personas datiem pakalpojumu vidēs. Sazinoties ar Southwestern Advantage Europe pa e-pastu privacy@southwestern.ee, jūs varat īstenot savas tiesības:
• lūgt piekļuvi saviem personas datiem;
• lūgt labot savus personas datus;
• lūgt dzēst savus personas datus;
• atsaukt personas datu apstrādes piekrišanu, ja tas ir iespējams.

6.2. Dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi.

6.3. Jūs varat īstenot savas tiesības saskaņā ar piemērojamo ES un vietējo likumu prasībām.

6.4. Ja vēlaties atteikties no mūsu piedāvājumu saņemšanas pa pastu attiecībā uz visām vai dažām tēmām, jūs to varat izdarīt uzreiz, noklikšķinot uz saites, kas atrodas katra saņemtā e-pasta kājenē. Abonēšana tiks atcelta uzreiz.

Jūs varat atspējot sīkfailus savā pārlūkā vai dodoties uz šo tīmekļa vietni:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutcookies.org/7. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja jums šķiet, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz konfidencialitāti, jūs varat iesniegt sūdzību savas ES mītnes valsts kompetentajā iestādē. Šo iestāžu kontaktinformāciju varat skatīt šeit.8. Bērni

Southwestern Advantage Europe apzinās nepieciešamību pasargāt jūsu bērnu konfidencialitāti, it sevišķi tiešsaistē. Mūsu tīmekļa vietne nav īpaši veidota vai paredzēta bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem. Southwestern Advantage Europe nekādā gadījumā apzināti neapkopo, nevāc un nesaglabā informāciju par personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.9. Iespējamie Privātuma politikas grozījumi

Ja tas ir nepieciešams, mēs laiku pa laikam varam atjaunināt Privātuma politiku. Šīs lapas sākumā ir redzami datumi, kuros pēdējo reizi tika atjaunināti un apstiprināti šie noteikumi.

Visi Privātuma politikas grozījumi stājas spēkā tad, kad grozītie noteikumi ir publicēti vietnē www.southwesternadvantage.eu. Mēs informējam savus klientus par būtiskām izmaiņām, kuras plānots ieviest Privātuma politikas tekstā, ne vēlāk kā 14 dienas pirms to stāšanās spēkā.10. Izņēmumi

Privātuma politikā noteiktie principi nav piemērojami, ja tiek apstrādāti juridisku personu dati, un tie arī neattiecas uz personas datu apstrādi tīmekļa vietnēs, uz kurām devāties no mūsu tīmekļu vietnes (ārējās saites). Uzņēmuma pārstāvis (persona, kas pasūta pakalpojumu) ir uzskatāms nevis par fizisku personu, bet gan pilnvarotu juridiskas personas pārstāvi, un šādas personas datu apstrādi nenosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679.11. Kontaktinformācija

Ja jums radušies jautājumi vai sūdzības par to, kā mēs apkopojam vai apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu rakstiet uz mūsu e-pastu privacy@southwestern.ee.12. Autortiesības

Southwestern Advantage Europe tīmekļa vietnes materiālu izmantošana vai saites izveidošana uz mājaslapu ir atļauta tikai ar Southwestern Advantage Europe rakstisku piekrišanu, kuru varat saņemt, sazinoties ar Anu Ilvesu pa e-pastu privacy@southwestern.ee.

SĪKFAILU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
Noteikumu publicēšanas datums: 1.05.2020
Noteikumu spēkā stāšanās datums: 1.12.2020
Southwestern Advantage Europe mājaslapa izmanto sīkfailus, lai jūs varētu piekļūt dažādām funkcijām un opcijām, un tie atvieglo tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī vienkāršo lietotāja darbības un palīdz apkopot lietotāju statistiku.

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kurus tīmekļa vietne saglabā Lietotāja datorā vai viņa/viņas mobilajā ierīcē, kad Lietotājs lieto tīmekļa vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Lietotāja darbības un preferences (piemēram, pieteikšanās informāciju, valodu, fonta izmēru un citas ekrāna preferences), lai Lietotājam nevajadzētu šos datus ievadīt atkārtoti, kad viņš vai viņa apmeklē tīmekļa vietni vai pāriet no vienas tīmekļa vietnes pie citas. Sīkfaili jūsu datoram nav bīstami.


Ir divu veidu sīkfaili:

  1. Pastāvīgie sīkfaili, kas tiek saglabāti un paliek datorā. Piemēram, tos var izmantot, lai atpazītu Lietotāju starp daudzajiem tīmekļa vietnes lietotājiem, kā arī lai pielāgotu tīmekļa vietnes saturu lietotāja vajadzībām vai apkopotu statistikas datus.
  2. Sesijas sīkfaili ir pagaidu faili, kas tiek dzēsti, kad Lietotājs dodas prom no tīmekļa vietnes vai aizver tīmekļa pārlūku. Sesijas sīkfailus var izmantot, lai ļautu Lietotājam izmantot konkrētas funkcijas, piemēram, pieteikties pakalpojumam vai produktam utt.

Ja Lietotāja tīmekļa pārlūka iestatījumi atļauj sīkfailu izmantošanu, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir devis savu atļauju sīkfailu izmantošanai. Sīkfailu izmantošanas juridiskais pamatojums ir Southwestern Advantage Europe likumīgā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionēšanu. Ja sīkfailus izmanto, lai atcerētos Lietotāja veiktās izvēles, vai apkopotu statistiku, likumiskais pamats ir Lietotāja piekrišana.

Apkopojamo datu piemēri:

• tīmekļa pārlūka informācija
• informācija par operētājsistēmu
• IP adrese
• pikseļu zīmes un citas tehnoloģijas
• piekļuve tīmekļa vietnei
• ģeogrāfiskā atrašanās vieta
• tīmekļa vietnes apmeklējuma laiks
• apmeklētāja darbības
• atsauce uz tīmekļa vietni, lietotni vai pakalpojumu
• apkopojošā informācija


Ja nevēlaties, lai jūsu pārlūks saglabā sīkfailus, tos var daļēji vai pilnībā bloķēt. Sīkfailus var dzēst arī tad, ja tie jau ir saglabāti jūsu tīmekļa pārlūkā.

Abām šīm funkcijām jūs varat piekļūt caur tīmekļa pārlūka iestatījumiem, un veicamās darbības būs atkarīgas no jūsu izmantotā tīmekļa pārlūka veida.

Aprakstā par tīmekļa vietnes papildu funkcijām varat atrast papildinformāciju par sīkfailu pārvaldību jūsu izmantotajā tīmekļa vietnē, vai arī izlasiet papildinformāciju šeit: http://www.aboutcookies.org/.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka, ja nepiekrītat izmantot sīkfailus vai arī nolemsiet tos dzēst, dažas tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties pareizi vai nedarboties vispār.

Elizabetes iela 51,
Centra rajons, Rīga