PRIVATUMO POLITIKA
PRIVATUMO POLITIKA
Privatumo politikos sąlygos paskelbtos: 1.05.2020
Privatumo politikos s įsigaliojo: 1.05.2020
Kaip ir dauguma kitų tinklalapių, „Southwestern Advantage Europe" taip pat renka duomenis apie apsilankymus tinklalapyje www.southwesternadvantage.eu. Renkami duomenys padeda suprasti, kokią naudą teikia tinklalapis ir kaip jį būtų galima tobulinti.

„Southwestern Advantage Europe" tinklalapio duomenų rinkimo praktika atitinka šią privatumo politiką, kurioje galite rasti išsamios informacijos apie tai, kokie duomenys yra renkami, kaip jie naudojami ir kas gali juos pasiekti.

„Southwestern Advantage Europe" siekia būti patikima partnere ir gerbti jūsų teises, tvarkant jūsų asmens duomenis. Siekdami tai užtikrinti, parengėme privatumo politikos principus, kurie apima lankytojų duomenų rinkimą, jų naudojimą, persiuntimą ir laikymą.

Privatumo politika paremta BDAR (BDAR – bendruoju duomenų apsaugos reglamentu). Privatumo politikos tikslas – apsaugoti naudotojų privatumą pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir galiojančius įstatymus.

Susipažinkite su privatumo politika ir susisiekite su „Southwestern Advantage Europe", jei turite klausimų arba pasiūlymų.


1. Sąvokų apibrėžimai
1.1. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, apie kurį „Southwestern Advantage Europe" renka informaciją, pagal kurią fizinį asmenį galima identifikuoti. Pavyzdžiui, duomenų subjektais laikomi fiziniai asmenys, kurie kandidatuoją į mūsų programą, bendradarbiavimo partneriai ir darbuotojai, kurių asmens duomenis turi „Southwestern Advantage Europe".

1.2. Privatumo politika – šis tekstas, nustatantis „Southwestern Advantage Europe" vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus.

1.3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokie veiksmai, atliekami su duomenų subjekto asmens duomenimis. Pavyzdžiui, asmens duomenų rinkimas, jų laikymas, sisteminimas, įrašymas, taisymas ir atskleidimas, prieigos prie jų suteikimas, užklausų teikimas ir išrašų rengimas, naudojimas, persiuntimas, naudojimas papildomais būdais, sujungimas, uždarymas, ištrynimas ar sunaikinimas, arba keli ar visi išvardyti veiksmai, atliekami vienu metu, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu tokie veiksmai atliekami ir kokios priemonės tam naudojamos.

1.5. Tinklalapis www.southwesternadvantage.eu — „Southwestern Advantage Europe" tinklalapis.

1.6. Lankytojas – asmuo, kuris lankosi „Southwestern Advantage Europe" tinklalapyje arba juo naudojasi.

1.7. Paslaugos – įvairūs „Southwestern Advantage Europe" tiekiami produktai ir paslaugos.

1.8. Slapukai – duomenų failai, kurie kartais įrašomi į tinklalapio naudotojo įrenginį.

1.9. Atsakingas duomenų tvarkytojas – asmuo, kuris stebi, kaip taikomi „Southwestern Advantage Europe" asmens duomenų tvarkymo principai. Norėdamas pateikti skundą, duomenų subjektas gali su juo susisiekti.

Šalių komunikacijoje ir šiame privatumo politikos kontekste, toliau bus vartojamos aptartos sąvokos.


2. Data Controller
Su atsakingu duomenų tvarkytoju galite susisiekti el. pašto adresu: privacy@southwestern.ee. Atsakingas duomenų tvarkytojas yra „Southwestern Advantage Europe OÜ".3. Kokius duomenis renka „Southwestern Advantage Europe"?
Kai lankytojas lankosi tinklalapyje, apie lankytoją renkami anoniminiai techniniai duomenys:

3.1. Tinklalapio naudojimo duomenys — tai yra informacija, susijusi su lankytojų įpročiais, kaip jie naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, tinklalapio naršymo statistika. Ši informacija renkama tam, kad būtų galima sužinoti, kokia informacija naudotojams yra aktualiausia, kaip dažnai jie lankosi tinklalapyje, kokia naršykle ir kokiu įrenginiu naudojasi, kokį turinį daugiausia skaito. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, galima reikiamai patobulinti tinklalapį ir paslaugų aplinką, padaryti juos kuo patogesnius naudotojams.

„Southwestern Advantage Europe" tokius duomenis renka naudodama „Google Analytics" įrankį, kuris „Southwestern Advantage Europe" suteikia galimybę įrašyti ir analizuoti informaciją, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu.
Galite bet kada galite užblokuoti „Google Analytics", kad jūsų duomenys nebūtų naudojami – kaip tai padaryti, aprašyta čia.

3.2. Bendroji informacija ir kontaktiniai duomenys – netvarkome neskelbtinų asmens duomenų, kaip juos apibūdina ES reglamentas 2016/679 ar BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

3.3. Informacija apie įrenginį – serveris, kuriame laikomi „Southwestern Advantage Europe" tinklalapį, gali įrašyti užklausas, kurias lankytojai pateikia. Informacija apie įrenginį yra susijusi su įrenginiais, kuriuos lankytojai naudoja norėdami pasiekti paslaugas; ji apima IP adresus, naršyklės tipą, naudojamą įrenginį, prieigos laiką ir pan. Tokios rūšies duomenys naudojami tik techniniais tikslais, t. y. siekiant užtikrinti tinkamą tinklalapio veikimą ir jo saugą, taip pat aptikti galimus saugumo incidentus. IP adresai nėra susieti su informacija, kuri padėtų identifikuoti asmenį, išskyrus paslaugų aplinką, kur tai yra papildoma saugos priemonė.

3.4. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos tinklalapis įrašo į naudotojo kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai naudotojas lankosi tinklalapyje. Tokiu būdu tinklalapis gali įsiminti naudotojo veiksmus ir nustatymus (t. y. prisijungimo duomenis, kalbą, šrifto dydį ir kitas ekrano nuostatas), kad naudotojui nebereikėtų jų visų įvesti iš naujo, kai vėl lankysis tinklalapyje arba iš vieno tinklalapio pereis į kitą.

Slapukai reikalingi tik tinklalapio techninėms funkcijoms užtikrinti. Nesutikus su slapukų naudojimu, kai kurios tinklalapio funkcijos gali veikti netinkamai arba išvis neveikti.

Teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra teisėtas „Southwestern Advantage Europe" interesas siekiant užtikrinti efektyvų tinklalapio veikimą. Kai slapukų failai naudojami naudotojo nustatytoms parinktims įsiminti arba statistikos tikslais, teisiniu pagrindu laikomas naudotojo sutikimas.

Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite dokumente slapukų naudojimo taisyklėse.4. Kas gali pasiekti jūsų duomenis?
4.1. Mes esame pagrindinis jūsų asmens duomenų tvarkytojas. Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis galime bendrinti su trečiosiomis šalimis. Vis dėlto tokios trečiosios šalys jūsų asmens duomenis gali pasiekti tik turėdamos tikslą įvykdyti užduotis „Southwestern Advantage Europe" vardu, pagal šią privatumo politiką.

4.2. Prieiga prie statistinių duomenų, susijusių su „Southwestern Advantage Europe" tinklalapio naudotojais, gali būti suteikta „Southwestern Advantage Europe" rinkodaros ir IT skyriams, kurie atsakingi už tinklalapio duomenų analizę ir naujinimą.

4.3. „Southwestern Advantage Europe" partneriai, kurie teikia tinklalapio turinio valdymo priemonių ar tinklalapio talpinimo internete paslaugas, gali pasiekti techninius tinklalapio prisijungimo failus.

4.4. „Google Inc." (JAV bendrovė), gali pasiekti„Google Analytics" įrankio surinktus statistinius duomenis. „Google Inc." yra pasirašiusi ES–JAV privatumo skydo principų dokumentą, kuris patvirtina, kad jų teikiamos paslaugos atitinka privalomus ES privatumo standartus. Šiam paslaugų teikėjui taip pat taikomi privatumą užtikrinantys sutartiniai įsipareigojimai.

4.5. „Southwestern Advantage Europe" jūsų duomenis trečiosioms šalims gali atskleisti it tuo atveju, jei to reikalaujama pagal įstatymą ar teismo nurodymu. Vis dėlto mes jūsų asmens duomenų neparduosime rinkodaros tikslais ar kitoms trečiosioms šalims. Vykdydami savo veiklą, siekiame apsaugoti visus savo lankytojus ir teikti patikimas paslaugas.

4.6. „Southwestern Advantage Europe" imsis visų pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Su visų lankytojų asmens duomenimis bus elgiamasi kaip su konfidencialia informacija.5. Kaip ilgai „Southwestern Advantage Europe" laiko duomenis?
Surinktus statistinius duomenis „Southwestern Advantage Europe" analizei naudoja iki penkerių metų. Jei lankytojo duomenys tampa nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, duomenis panaikinami anksčiau.6. Duomenų subjektų teisės ir galimybės jomis pasinaudoti
6.1. Pagal numatytąsias nuostatas, asmens duomenys nebus atskleidžiami, išskyrus atvejus, kai gautas reikiamas leidimas / patvirtinimas (dalyvaujant kursuose / seminaruose / konferencijose).

Visi asmenys turi teisę susipažinti su asmens duomenimis, kurie apie juos surinkti „Southwestern Advantage Europe".

Susisiekę su „Southwestern Advantage Europe" el. pašto adresu privacy@southwestern.ee, galite pasinaudoti savo teise:
• prašyti prieigos prie savo asmens duomenų;
• prašyti taisyti jūsų asmens duomenis;
• prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis;
• atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis (kai šis pasirinkimas įmanomas).

6.2. Kai kuriais atvejais galite turėti teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

6.3. Savo teisėmis galite pasinaudoti laikydamiesi reikalavimų, kuriuos numato taikytini ES ir vietos įstatymai.

6.4. Jei norite atsisakyti jums tiesiogiai paštu siunčiamų mūsų pasiūlymų visomis temomis ar tik kai kuriomis iš jų, tai galite padaryti pasinaudodami nuoroda kiekvieno gauto el. laiško poraštėje. Prenumeratos atsisakymas įsigalioja iškart.

Slapukus galite išjungti savo naršyklės nustatymuose arba apsilankę šiame tinklalapyje:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.aboutcookies.org/


7. Teisė pateikti skundą
Jei manote, kad jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą ES valstybės narės institucijai savo gyvenamojoje vietoje. Šių institucijų kontaktinę informaciją galima rasti čia.8. Vaikai
Southwestern Advantage Europe understands the need to protect children's privacy, especially in the online environment. Our website is not purposely designed or targeted to children under the age of 13. The policy of Southwestern Advantage Europe is to not knowingly gather, collect, or store information about anyone under the age of 13.9. Galimi privatumo politikos pataisymai
Prireikus privatumo politiką galime atnaujinti. Šio puslapio pradžioje paskelbta data nurodo, kada privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Visi privatumo politikos pataisymai įsigalioja po to, kai pataisymai paskelbti svetainėje www.southwesternadvantage.eu. Apie reikšmingus privatumo politikos teksto pakeitimus savo klientams pranešame ne vėliau nei likus 14 dienų iki jų įsigaliojimo.10. Išimtys
Šioje privatumo politikoje išdėstyti principai netaikomi atvejais, kai tvarkomi juridinių asmenų asmens duomenys, taip pat neapima asmens duomenų tvarkymo tinklalapiuose, į kuriuos nukreipiama iš mūsų tinklalapio (per išorines nuorodas). Bendrovei atstovaujantis asmuo (tas, kuris užsako paslaugą) yra ne fizinis asmuo, bet juridinio asmens įgaliotasis atstovas, kurio asmens duomenų tvarkymo ES reglamentas 2016/679 nereglamentuoja.11. Kontaktiniai duomenys
Jei turite klausimų ar skundų dėl to, kaip renkami ar tvarkomi jūsų asmens duomenis, rašykite el. paštu: privacy@southwestern.ee.12. Autoriaus teisės
Naudoti „Southwestern Advantage Europe" tinklalapyje pateiktą medžiagą arba kurti nuorodą į pagrindinį tinklalapį leidžiama tik gavus rašytinį „Southwestern Advantage Europe" sutikimą, kurį galima gauti susisiekus su Anu Ilves, adresu privacy@southwestern.ee.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Taisyklės paskelbtos: 1.05.2020
Taisyklės įsigaliojo: 1.05.2020
The Southwestern Advantage Europe website uses cookies to provide access to a variety of features and capabilities, and simplifies your use of and access to the website and helps collect usage statistics.

„Southwestern Advantage Europe" naudoja slapukus, siekiant padidinti naudojimosi tinklalapiu efektyvumą ir renkant tinklalapio lankytojų statistiką.

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuos tinklalapis įrašo į naudotojo kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai naudotojas lankosi tinklalapyje. Tokiu būdu tinklalapis gali įsiminti naudotojo veiksmus ir nustatymus (t. y. prisijungimo duomenis, kalbą, šrifto dydį ir kitas ekrano nuostatas), kad naudotojui nebereikėtų jų visų įvesti iš naujo, kai vėl lankysis tinklalapyje arba iš vieno tinklalapio pereis į kitą. Slapukų failai kompiuteriui nepavojingi.

Slapukai yra dviejų tipų:

  1. nuolatiniai slapukų failai, kurie visam laikui įrašomi į kompiuterio slapukų aplanką. Pavyzdžiui, jie gali būti naudojami naudotojui atpažinti jam pakartotinai lankantis tinklalapyje, taip pat tinklalapio turiniui pritaikyti pagal naudotojo poreikius ar statistiniams duomenims rinkti.
  2. Seanso slapukai yra laikini. Kai naudotojas išeina iš tinklalapio arba uždaro žiniatinklio naršyklę, jie panaikinami. Seanso slapukai gali būti naudojami siekiant naudotojui suteikti galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis, pavyzdžiui, prašyti paslaugos ar gaminio ir pan.

Jei naudotojo naršyklės nustatymai leidžia naudoti slapukus, laikoma, kad naudotojas davė sutikimą naudoti slapukus „Southwestern Advantage Europe", siekiant užtikrinti sklandų naudojimąsi tinklalapiu.

Kai slapukų failai naudojami naudotojo nustatytoms parinktims įsiminti arba statistikos tikslais, teisiniu pagrindu laikomas naudotojo sutikimas.

Renkamų duomenų pavyzdžiai:

• naršyklės informacija
• informacija apie operacinę sistemą
• IP adresas
• vaizdo taškų ženklai ir kitos technologijos
• prieiga prie tinklalapio
• geografinė vieta
• lankymosi tinklalapyje laikas
• lankytojo elgesys
• nukreipimas į svetainę, programėlę ar paslaugą
• suvestinė informacija

Jei nenorite, kad slapukai būtų įrašomi jūsų žiniatinklio naršyklėje, galite juos iš dalies ar visiškai užblokuoti, net jei prieš tai buvote davę sutikimą slapukus įrašyti.

Abi šias funkcijas galite pasiekti per naršyklės nustatymus – kaip tai padaryti, priklauso nuo naudojamos naršyklės tipo.

Papildomos informacijos apie tai, kaip tvarkyti slapukus jūsų naudojamoje žiniatinklio naršyklėje, galite rasti naršyklės pagalbinių funkcijų apraše ar adresu http://www.aboutcookies.org/.

Totorių gatvė 3, Kaunas
Benediktinių g. 1, Vilnius